Vingmedin asiakassuhteet  rakentuvat luottamukseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Toimintamme jatkuva kehittäminen ja asiakkaidemme luottamuksen ylläpitäminen on tärkeä osa laatukonseptiamme. Laatu ja vastuu ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja on koko henkilöstömme yhteinen asia. Johdon tehtävänä on välittää tämä vastuuntunne kaikille organisaatioon.

Vingmed Oy on sertifioitutu ISO 9001:2015 -standardien mukaisesti.

Vingmed Oy:n laadunhallintajärjestelmä on suunniteltu ISO -standardien pohjalta. Vingmed Oy:n laadunhallintajärjestelmää tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään vähintään kahdesti vuodessa, perustuen sisäisten ja ulkoisten laatutarkastusten tuloksiin sekä  asiakastyytyväisyysanalyyseihin.