Laatuperiaate

Vingmedin asiakaskontaktit rakentuvat luottamukseen ja pitkäjänteiseen asiakassuhteiden luomiseen. Luottamuksen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa työtä sekä laadukkaita, sopimuksenmukaisia toimituksia. Toimintamme jatkuva kehittäminen on tärkeä osa laatukonseptiamme. Jokainen Vingmedin työntekijä on vastuussa kehityksestä ja johdon tehtävänä on välittää tämä vastuuntunne kaikille organisaatioon.